Wednesday, 2021-04-14, 11:47 PMWelcome Guest | RSS
Мариана Банкова
Меню
Брояч
Посетители

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Понятие за информация


Понятие за информация
 
1. Информация
   a. Определение- информация е съдържателни сведения за обекти или явления.
   b. Думата „информация” произлиза от латинската дума „informacio”, която означава сведение, изложение, разяснение
2. Педставяне на информацията чрез:
      текст – букви, цифри и други специални знаци;
      звук – разговор, музика;
      картинка – графично изображение;
      видеоизображение; жестове.
 2. Съобщение- всяко представяне на информация за обект или процес върху физически носител се нарича съобщение.Форма на предаване на информация
 3. Информационно общество 
   a. Опредение- общество, в което физическият труд е заменен с умствен се нарича информационно общество. В основата му стоят информационните и комуникационни технологии.
   b. Основната задача на информационното общество е съхраняването на информацията за културното, историческото и научното наследство на човечеството. c. Неотменими права на всеки член на информационното общество са: 
       - правото за достъп до информация;
       - неприкосновеността на личната информация
   d. Лични данни – всяка информация, която индентифицира конкретната личност – ЕГН, адрес, телефон и др..
 4. Свойства на информацията
   a. Достоверност – точно и вярно представяне на първообраза;
   b. Значимост – важност за описвания обект;
   c. Пълнота – включване на всички съществени характеристики на обекта;
   d. Съдържателност – липса на несъществени сведения;
   e. Актуалност – навременност при получаването;
   f. Достъпност – възможност за получаване от всички заинтересовани.
 5. Видове информация
   a. Според начина на получаване:
       · Отразена информация – информация, която хората събират чрез сетивата си и съхраняват и обработват в съзнанието си, като използват собствените си умствени възможности. Тази информация не е достъпна непосредствено за други лица.
       · Материализирана информация – информация, представена върху физически носители. Може да се използва от всеки човек. Именно тя е предмет на информатиката. За краткост ще я наричаме само информация.
   b. Според обекта на изследване:
       · Първична – информация за различни обекти, основана на наблюдение;
       · Вторична – информация за самата информация. Вместо да помним дадена информация, да помним къде и как да я намерим с малко усилия и средства.
Час
Календар
Да помним...