Wednesday, 2021-04-14, 10:30 PMWelcome Guest | RSS
Мариана Банкова
Меню
Брояч
Посетители

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

WORD


Основни правила за компютърен набор на текст в текстообработваща програма:

1) Enter не се използва за преминаване на нов ред (това става автоматично), а към нов параграф;

2) Между думите се поставя един интервал;

3) След знаците . , ! ? : ... ; се поставя интервал (не преди!);

4) Преди и след дълго тире се поставя интервал;

5) Преди и след късо тире не се поставят интервали;

 
6) Интервали се поставят преди отваряща кавичка, скоба или апостроф (не след) и след затваряща кавичка, скоба или апостроф (не преди).
 
 
 
 
 
online учебниик на Microsoft Word - http://word.06bg.com/
Час
Календар
Да помним...